Casino Kartáč Casino Kartáč Online
Casino Kartáč
Casino Kartáč

Zásady ochrany osobních údajů

Cílem této webové stránky „Zásady ochrany osobních údajů“ je Vám poskytnout informaci, jak nakládáme s informacemi a daty, které s námi sdílíte, abychom vám umožnili optimální využití našich produktů a služeb poskytovaných prostřednictvím našich kasin a našeho webu.

Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a (ať už prostřednictvím našich webových stránek nebo v našich kasinech) nebo získané případně jiným způsobem, a to za účelem stanoveným v této Ochraně osobních údajů. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dále s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

1. Kdo je správce osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je CASINO KARTÁČ Group a.s., se sídlem Slévárenská 400/5, Ostrava – Mar. Hory, provozovatel hazardních her na základě platných rozhodnutí o povolení provozování těchto her.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv definovaných níže, nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 595 630 611 nebo na e-mailové adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Jaká osobní data zpracováváme, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme na základě splnění podmínek zákona č.186/2016 Sb. o hazardních hrách, při kterém je poskytování našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů, vzhledem ke smluvnímu charakteru našich vztahů (registrace hráče) je jejich poskytnutí dobrovolné, avšak v případě Vašeho odmítnutí zpracování údajů Vám naše služby nemůžeme poskytnout. Pro účely registrace zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu - identifikační a kontaktní údaje: jméno (příp. jména), příjmení, titul, rodné číslo, datum a místo narození (pokud Vám rodné číslo nebylo přiděleno), pohlaví, trvalý pobyt, státní občanství a stát narození, e-mail, telefonní číslo, identifikátor datové schránky, korespondenční adresu, dále údaje z průkazu totožnosti: číslo průkazu, vydávající orgán, doba platnosti průkazu a Vaši fotografii. U technických her zaznamenáváme Vaše sebeomezující opatření. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy o registraci hráče. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Za účelem splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, které se na nás vztahují, zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, zákonem o účetnictví nebo daňovým zákonem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, trvalý pobyt, občanství, e-mail, telefonní číslo, informace o politicky exponované osobě, transakční údaje, platební údaje, informace o původu peněžních prostředků a další. Zpracování je založeno na dodržování zákonných povinností, kterým podléháme. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou konkrétním právním předpisem (nejdéle však po dobu 10 let od zahájení zákonné promlčecí lhůty v každém jednotlivém případě).

Podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, Vás můžeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky za účelem propagace našich produktů a služeb i bez předchozího souhlasu. Obdržení tohoto druhu marketingové komunikace můžete kdykoliv odmítnout. Podrobnosti o vašich elektronických kontaktech za tímto účelem budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, za předpokladu, že tuto komunikaci neodmítnete.

Za účelem rozesílání obchodních sdělení týkajících se našich produktů a služeb můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, trvalá adresa, občanství, e-mailová adresa, telefonní číslo, transakční a sázková historie, IP adresa, soubory cookies, údaje o návštěvách našich webových stránek, behaviorální údaje a další. Takové zpracování je založeno na Vašem souhlasu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu.

Za účelem zajištění funkčnosti našich webových stránek a aplikací můžeme pracovat s tzv. soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do Vašeho počítače při načtení webové stránky. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu, která je nezbytná k zajištění funkčnosti webových stránek a aplikací (tj. po dobu několika dnů nebo týdnů, případně i po dobu trvání smluvního vztahu, pokud je to nutné).

Za účelem splnění § 72 zákona č.186/2016 Sb. o hazardních hrách jsme povinni zaznamenávat pomocí kamerového systému provozování hazardních her v celém prostoru našich kasin v reálném čase po celou provozní dobu. Tyto záznamy z kamerových systémů musíme uchovávat dle zákona po dobu 2 let od jejich pořízení.

3. S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám, které nám poskytují administrativní nebo technickou podporu, tj. zpracovatelům dat. Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s poskytovateli platebních služeb, s úřady a orgány státní správy, s externími partnery nebo s jinými osobami, které však samozřejmě podléhají povinnosti zachování důvěrnosti.

K vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet našich zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni považovat Vaše osobní údaje, stejně tak jako informace o opatřeních přijatých za účelem jejich ochrany, za přísně důvěrné. Třetí osoby jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich výslovných pokynů.

4. Jaká jsou Vaše práva související se zpracováváním vašich osobních údajů?

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, činíte tak zcela dobrovolně a zároveň máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu (včetně profilování) nebo na základě oprávněného zájmu, máte také právo kdykoliv podat proti takovému zpracování námitku.

Další Vaše práva zahrnují: právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost dat a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU).

5. Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, jež je nezbytně nutná pro splnění určitého účelu zpracování, tj. typicky po dobu plnění smluvního vztahu nebo po dobu výslovně požadovanou platnými právními předpisy. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu platnosti souhlasu, který můžete kdykoli odvolat. Pokud tak učiníte, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely, ke kterým byl souhlas udělen.

6. Jak využíváme sociální sítě?

Naše webové stránky mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako jsou Facebook nebo Twitter. Tyto funkce mohou shromažďovat určité informace o návštěvnících našich webových stránek, jako je například IP adresa nebo historie prohlížení a mohou do prohlížečů návštěvníků implementovat soubory cookies. Berte prosím na vědomí, že zpracovávání shromažďovaných údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli sociálních sítí, a proto se na tyto účely zpracovávání nevztahuje toto ustanovení Ochrany osobních údajů.

7. Změny ve zpracovávání osobních údajů

Veškeré změny, které mohou být v budoucnu provedeny v rámci ustanovení o Ochraně osobních údajů, Vám budou oznámeny prostřednictvím dohodnutých komunikačních kanálů. Doporučujeme však, abyste pravidelně kontrolovali znění tohoto ustanovení o Ochraně osobních údajů.

 

 

Účast na hazardní hře může být škodlivá.
Ministerstvo financí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Hazardních her se nemohou účastnit osoby mladší 18 let.
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb § 25 odst. 2 písm. a)
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.